RSS Feed

‘Lo que se ve (y se grita) al abrir la ventana’ Category

 1. MACHIRULISMO URBANO

  enero 19, 2020 by sergio

  Todos aparcados en la acera (NOTA: lo que hay al lado del coche blanco es un bar)

 2. ME GUSTA EL MUEVE MUEVE

  septiembre 22, 2019 by sergio

  O umbral de activismo (UA) para que unha persoa se mobilice participando colectivamentepara loitar por calquera causa vén dado por tres variables. Se o queremos poñer en plan fórmula matemática poderiamos dicir que

  UA= (GST x CPF x (1- CAS)) x 100

  • UA: Umbral de activismo (probabilidade, en %, de que a persoa en cuestión se mobilice para solucionar o problema sentido)
  • GST: Grao de Sensibilización co Tema, ou sexa, canto lle indigna ou conmove (xa sexa porque lle afecte moi directamente, ou simplemente porque lle tocou a fibra). Número entre 0 e 1, onde 0 e indiferencia absoluta e 1 é implicación absoluta co tema.
  • CPF: coeficiente de “pónmo fácil”, ao que outros autores chaman GUS ( Grao de Utilidade Sentida, que reflicte as oportunidades de mobilización ás que pode acceder á persoa, como organizacións da contorna, persoas expertas no tema, clickactivismo, grupos de traballo na veciñanza, horarios adaptados ou espazos de traballo nos que se sinte útil porque se adaptan aos seus coñecementos ou lles ofrecen formación axeitada, etc.). Número entre 0 e 1, onde 0 é unha facilidade percibida para actuar nula, e 1 é a máxima.
  • CAS: coeficiente de adherencia ao sillón ou coeficiente de imposibilidade vital (CIV), que é propio de cada persoa, e representa a posibilidade de mobilización en activismo colectivo polas súas circunstancias de personalidade, emocionais, físicas, loxísticas ou de momento vital. Número entre 0 e 1, onde 0 é total dispoñibilidade, e 1 é total imposibilidade de activismo colectivo.

  Por exemplo, Vic ten 20 anos, ten un CST no tema de loita contra o cambio climático de 0’8, dada a súa sensibilización co tema, o moito que leu e tamén por unha profesora de bachillerato que, coa axenda 21 local, foi quen de transmir a gran parte do seu alunado o estado de emerxencia ambiental mundial. Actualmente está estudando xornalismo, e hai un movemento de persoas de diversas facultades montando un grupo de Fridays4Future na súa cidade (e varixs amigxs seus tamén interesadxs no tema), ademais dun apoio da propia Universidade. O CPF pódese considerar, polo tanto, alto, no entorno do 0’9. Vic ten que traballar a media xornada para poder complementar os cartos que lle poden pasar os seus pais e seguir estudando, e ademais moitos fins de semana ten que ir a casa da súa avoa, que está enferma, para axudar a coidala. Trátase dunha persoa bastante tímida, sen experiencia no activismo, e na súa casa sempre lle dixeron iso de “non te metas en política”. O seu coeficiente de adherencia ao sillón é relativamente alto, de 0’75.

  Polo tanto, ao final,

  UA=0’8 x 0’9 x (1-0’75)=0,18

  É un valor baixo, a pesar dos altos valores de GST e CPF. Posiblemente sexa unha persoa convencida, que no seu día a día trata de ser coherente cos seus valores, pero non pode participar colectivamente en movementos de activismo polo seu alto CAS.


  Cando se pretende unha mobilización para actuar sobre un problema, algo habitual dende as asociacións pro dereitos humanos, as ONGD de desenvolvemento que buscan loitar contra causas profundas da desigualdade (polo feito de nacer nun país determinado, ademais doutros elementos definitorios do estatus como pode ser raza, sexo, clase social ou orientación sexual), ou as organizacións ambientalistas, pode ser útil ter en conta esta formuliña.

  Para chegar a ese umbral de activismo é importante aumentar todo o posible o GST, que as persoas coñezan o problema, se emocionen e sintan que é inxusto e intolerable que se poida dar esa situación. Por iso é clave traballar moito e en distintos niveis e contextos en visibilizar a problemática, aínda que hai que ter moito coidado ao facelo de que non se produzan efectos contraproducentes á hora de elexir a estratexia de comunicación do problema. Victimizar países ou grupos, presentalos como axentes pasivos, que non son capaces de pelexar por si mesmos, ou simplemente “facer que den pena”, son estratexias cada vez máis en desuso, porque pode aumentar o GST pero, como veremos logo, pode ter efectos indesexables. Non é moi desexable tampouco “botalle a culpa” ás persoas ás que se quere sensibilizar, porque producirase unha sensación de rexeitamento que reducirá o GST. Si é importante amosar solucións que se poden impulsar dende xa, e animar á acción propoñendo espazos e alternativas concretas que se poidan empezar mañá mesmo (ou hoxe), para aumentar o CPF. Tamén axuda afondar nas causas do problema, nas raíces, dun xeito crítico, para que as persoas sexan capaces de establecer co-relacións con outras causas, e ofrecer e impulsar a formación colectiva aos grupos e persoas activistas, para que aumente a sensación de utilidade e de estar “servindo para algo” na loita.

  As estratexias non axeitadas de comunicación do problema ás que facía referencia antes, que poden aumentar o GST, poden ter un efecto contraproducente moi común no activismo: impulsar un activismo de moi curta duración. Ou sexa, que se supere o UA pero rápidamente volva a reducirse. Isto pode darse por abusar moito da emoción pura, sen chegar a cambiar discursos ou valores persoais máis profundos que dean lugar a activismo alongado no tempo (que crea na loita e interiorice as razóns polas que se quere cambiar algo ou buscar unha alternativa, sen que sexa un “activismo do enamoramento”). Tamén pódese dar por unha reducción drástica do CPF por algunha coxuntura en organizacións coas que se está a colaborar, co cal as activistas desanímanse e, se non atopan outro xeito de colaborar ou outros espazos, pódese voltar ao estado de desafección inicial (e mesmo pode ocorrer que o UA vólvase máis alto incluso, polo e “eu xa o intentei e non foi ben”). Estamos falando de facer que o activismo “tenda a infinito”, por seguir coa notación matemática.

  O feito de que a xente teña “pereza” en mobilizarse, que é un dos factores que aumenta o CAS (ademais dos loxísticos, de medos ou de coxuntura vital actual), pode ter que ver con dúas grandes sensacións:

  – o feito de que os problemas se vexan como inabarcables dende a acción persoal (o cal pode vir dado pola falta de experiencia ou cultura do activismo, pero tamén pola narrativa que nos rodea e nos presenta os problemas “da pobreza” ou “o cambio climático” como algo abstracto e lonxano)

  – pola sensación de non ter tempo para adicar ás loitas polo ben común, por vivir axfisiadas polo tempo de traballo, as obligacións familiares e a necesidade de tempo de ocio (que pode vir dado por unha vida enfocada á inmediatez, o consumo e cunha tendencia individualista moi grande para promover ese consumo).

  Para reducir co CAS, é importante entón un con alegría, deixando de lado a competitividade mal entendida e comunicando a importancia da loita que se quere impulsar. Tamén centrarse moito nos coidados das persoas activistas e nas condicións de vida de cada unha, que son únicas e irrepetibles. O que vén sendo poñer ás persoas no centro.

  E que a revolución nos pille bailando!!


 3. ¿Ranas?

  agosto 31, 2019 by sergio

  Leyendo este delirio del Amazonas, cada vez tengo más la sensación de que no sólo se está visualizando más una manera de pensar llena de prejuicios, ignorancia y egoísmo, sino que además se incrementa el número de líderes mundiales que apoyan esas tesis y actúan en consecuencia (a mayores de lo que ya conocemos que estaba ocurriendo de depredación de recursos naturales y demás). ¿no tenéis esa sensación? Es como lo de las ranas cocidas a fuego lento, que no saltan porque no notan que se están recalentando hasta la muerte. Igual quienes pensamos que las cosas se pueden hacer de otra manera y puede que no quede tanto tiempo si no queremos irnos a la mierda tendríamos que levantar más la voz, visibilizar alternativas de vida y dejar en evidencia a esta gente. Y no rehuir las discusiones ante discursos simplones y egoístas de esos que todas sabemos…


 4. Las colillas (y el humo) contaminan

  agosto 30, 2019 by sergio

  La gente fumadora que yo conozco no tira las colillas al suelo (al menos, no en mi presencia). Yo siempre que veo a alguien hacer eso son personas a las que no conozco, pero son tantas que hacen que tenga un prejuicio hacia las personas que fuman que me hace considerarlas en general poco cívicas (eso me pasaba con las que tienen perros también, pero ya no, en esto se ha avanzado mucho). Y esto es tanto por la contaminación con humo que generan con bastante, en general, pasotismo de a quién puede o no molestar (cuando no echando el humo directamente sobre tí, aunque he de decir que en los últimos años esto apenas me ocurre ya), como por las colillas (y esto sí sigue plenamente vigente). Todo eso aparte del daño que se autoinfligen, lo cual tampoco me parece muy normal, pero sus razones tendrán y no me meto aunque nos cuesten más dinero en gasto de salud a toda la sociedad (aunque de esto último habría infinitos ejemplos más y probablemente nadie estemos a salvo de alguna práctica autodestructiva).

  https://www.equaltimes.org/las-colillas-de-cigarrillo

 5. Abolición del género binario (y cualquier otro)

  agosto 27, 2019 by sergio

  Este «palabro» significa eliminar todo lo que implica el género masculino y el femenino (género distinto de sexo, que lo de sexo no binario ya sería otro temita).

  No parece mala cosa, en aras a alcanzar una igualdad real y mayor libertad para que las personas puedan elegir su camino, que se eliminen todas las construcciones culturales y sociales que encorsetan (y nunca mejor dicho) a las personas en un género (y por lo tanto en una serie de relaciones de poder, funciones sociales y demás usos y constumbres).

  Sobre eso va este artículo: La trampa de la feminidad y las nuevas masculinidades, de Tasia Aránguez Sánchez, que merece mucho la pena leer.

  Cuando habla de nuevas masculinidades se refiere a «otras maneras de entender el género masculino distintas a la dominante o más aceptada a nivel social», o sea, que no sean el «macho tradicional», que siempre es el que acapara atención pública (y cargos), mayor control de los medios de producción familiar, se espera de él que sea el sustentador de la familia, que no asume roles de cuidador, que no exterioriza sentimientos ni debilidades, incluído el preguntar cuando se ha perdido y otras que seguro que ya se os han ido ocurriendo.

  De la parte a la crítica de la feminidad tradicional, no tengo nada que decir. Esa feminidad que implica una mujer dócil, que no quiere destacar por encima del hombre, abnegada y entregada a los cuidados, «el descanso del guerrero» y todo eso. Un ejemplo en clave cómica es lo que ocurría en el capítulo 2 de la temporada 11 de la serie Big Bang Theory, donde las parejas mujeres de dos de los protagonistas hombres les ocultan hasta qué punto están triunfando profesional y monetariamente, para tener la fiesta en paz. Posiblemente sea necesario, más que un elogio o una reafirmación de esta feminidad, el abrir lo posible la panoplia de la feminidad hasta que se diluya.

  Pero creo que, precisamente de cara a la abolición de esa distinción de género masculino y femenino, y al contrario de lo que defiende el artículo, sí es útil el trabajar las «masculinidades alternativas a la dominante» (o simplemente «masculinidades alternativas», que es como algunas personas preferimos llamar a las «nuevas masculinidades», porque en realidad no son nuevas, aunque siempre se las han tratado de ocultar u obviar frente a la dominante). Creo que puede ser útil para deconstruir y diluir ese binarismo entre masculinidad dominante y «feminidad tradicional» estirando tanto el concepto de masculinidad que pierda sentido hablar de algo que engloba tanta diversidad y que se superpondría cada vez más con esa feminidad expandida de la que hablé antes (incluso si, como se afirma en el artículo, la feminidad tradicional no fuera sino parte del constructo de masculinidad tradicional). Abrir esos abanicos hasta que vayan diluyéndose y estallando posiblemente sea la única opción para abolir el binarismo. La lucha feminista seguirá en cualquier caso siendo la clave, porque como también decía el artículo, es difícil renunciar al poder y a lo que es útil y placentero, y los espacios de mujeres que rompen con la feminidad tienen que ser cada vez mayores hasta hacerla saltar por los aires, pero yo como hombre necesito pensar caminos para mi actuación personal, y creo que precisamente personas del género masculino que se niegan a hacer uso de estructuras que prolongan ese binarismo ya están ampliando y forzando ese abanico de la masculinidad y ayudando a romperlo; ¿por qué no hablar entonces de masculinidades alternativas como parte de un proceso de «abolición de género« que, en cualquier caso, no creo que se pueda dar sin ellas?


 6. Ya puede usted rescatar

  agosto 21, 2019 by sergio

  Parece que la vicepresidenta del Gobierno de España ha dejado entrever que el Open Arms podría ser multado con casi un millón de euros porque «no tiene permiso para rescatar». Si hay una ley que diga esto, merece ser desobedecida, antes de derogarla y poner de una vez a las personas primero. Lo que no entiendo es cómo un gobierno que se autodenomina de izquierdas y socialista (y, por tanto, presumiblemente internacionalista), no ha derogado esta ley ya hace mucho tiempo.


 7. Resiliencia. Mexan por nós…

  marzo 19, 2019 by sergio

  Cóidate desas que falan moito de resiliencia como a virtude do futuro (do presente). Ultimamente véndennos o adaptarse “porque non queda outra” como algo desexable (mirade o de adolestreinta), como o ideal da «persoa como sistema». Un ecosistema resiliente mola, porque adáptase ao que veña. Non cuestiona iso que lle fai cambiar definitivamente e nunca volver ao seu estado inicial. Mudo. Pasivo. Ideal. Xa non é buscar un mundo mellor para todas a través dunha cidadanía crítica, propositiva, participativa e con corresponsabilidade sobre o que veña (cidadanía activa), senón adaptarse ao que hai con católica resignación (cidadanía pasiva). Chegamos mesmo a unha sorte de «resiliencia moral» e vivencial. O que antes eran liñas vermellas para os nosos valores e esixencia dos nosos dereitos, ante unha situación de opresión continuada onde a clave é a supervivencia nosa e dos nosos, estamos dispostas a baixar os nosos estándares de calidade de vida e de dereitos humanos até onde sexa necesario? Como a ra á que cocen a fogo lento até que a ferven viva sen que faga nada? A esperanza de que todo cambie é un faro moi brillante que atrae demasiado a nosa atención e, ás veces, non nos facilita buscar alternativas reais ou, simplemente, revolverse e, como dicía un amigo, «buscar a fonte do problema e partirlle as pernas».

  A resiliencia, en definitiva, é consolarse como podamos de vivir neste «val de lágrimas». En galego hai un dito moi bo que resumiría o que é a resiliencia tal como nola están vendendo: “mexan por nós e temos que dicir que chove”.


 8. Cultura callejera

  abril 27, 2018 by sergio

  La conciencia no crea monstruos cuando sueña, sino cuando duerme.

  Muy aplicable a estos días… Esta es en Ourense, al lado del parque infantil tras el INGABAD, en barrio de O Couto.


 9. Egoísmo con fronteras

  septiembre 25, 2017 by sergio

  Partidos para levantar muros y justificarlos con ideas de raza y violencia (otros lo hacen, pero de forma más sutil): Front Nacional, Alternative für Deutschland, Χρυσή Αυγή, Lega Nord y muchos más dentro y fuera de Europa. Sus razones: no cabemos todas y nosotras llegamos primero, así que quedaros donde estáis u os damos unhas hostias… Por supuesto, son ciegos y sordos (demonio sordera, que dice mi padre) al hecho de que desde nuestro país hayamos contribuido (y sigamos haciéndolo) a mantener regímenes no democráticos, expoliar sus recursos y condenar a la mayoría de la población a una vida que aquí nos parecería inadmisible. Os metemos en jaulas mientras os hacemos la vida imposible, y ni se os ocurra salir!

  Algunas personas contribuyen a estos movimientos inconscientemente e irresponsablemente por su pasotismo respecto al mundo donde toca vivir y como impacta su tipo de vida, la de su sociedad y las políticas de su país al resto de las personas de ese mundo. Otras contribuyen conscientemente para ganar poder, pasta y por que «si no lo hago yo lo harán otros». La mayoría, lo hacemos por una mezcla de ambas, y en demasiadas ocasiones no nos enfrentamos a esos discursos del odio hasta que es demasiado tarde, ¿o cómo si no Hitler (y muchos otros) llegaron a donde llegaron e hicieron lo que hicieron? Es así de fuerte y de simple (como la mayoría de las grandes cosas de la vida), puro egoísmo, podríais decirlo sin tapujos ni adornos, mis fachuskis preferidos, así sabríamos a qué atenernos sin tener la posibilidad de mirar a otro lado.

  Aprovecho para compartir una canción que escribí hace muuuuuchos años y desgraciadamente no ha pasado de moda, al contrario… (me había dado vergüenza hacerla pública, pero debe de ser cierto que con la edad se va perdiendo la vergüenza…). Imaginadla con un estilo hardcore, a lo Sociedad Alkoholika

  ¿Y QUIÉN ES LA ESCORIA?

  Nuestra vida alegre siempre alguien la paga
  y toda la escoria
  ¿quién crees que la guarda?

  En el Sur hay rebaños humanos
  malviviendo entre tus despojos
  Para vivir bien les robamos
  el foso se abre, el Norte echa el cerrojo

  Pero tú, también tienes tú la culpa
  es fácil vivir bien, pobrecitos en la tele
  También es fácil cantar, pero al menos
  a la luz todo sale, la basura se remueve

  …. y si no te gusta el olor, ¡opérate la nariz!

  El Norte es como una gran máquina
  Que engulle la tierra
  devuelve despojos
  produce miseria.

  Y después todo se arregla
  Con alambradas y muros
  Con Estrechos y fronteras
  En pateras y desnudos.

  Pero tú, también tienes tú la culpa
  es fácil vivir bien, pobrecitos en la tele
  También es fácil cantar, pero al menos
  a la luz todo sale, la basura se remueve

  … y si no te gusta el olor, apaga el televisor!

   

   

   


 10. Cultura callejera: que non che coma a lingua o gato

  septiembre 20, 2017 by sergio

  Me encontré con esta pintada («que no te coma la lengua el gato») en la zona de la Calle Doctor Flemming en Ourense, que me recordó algo sobre lo que ya escribí en su día, la importancia del ruido en tiempos de silencio… (aunque con la Ley Mordaza quieran mantener el silencio).