RSS Feed

Posts Tagged ‘preguntas’

  1. Preguntas: que é máis humano?

    enero 25, 2021 by sergio

    Que é máis humano, crear ou posuír?