RSS Feed
 1. Cultura callejera. Yonkis

  enero 11, 2016 by sergio

  En una pared de una concurrida (la noche de los sábados) calle del centro de Ourense, se puede ver la siguiente pintada, ¡genial!

  yonkies


 2. Votarei coma roda do muíño

  diciembre 17, 2015 by sergio

  Un pouco mareado si quedei de tanto palabro e ambigüidade nos programas electorais que fun lendo. Cada vez estou máis convencido de que, se son “programas”, deberían levar especificados indicadores e orzamento para levalos a cabo e que se vexa ben o seu cumprimento (así facilitamos a “auditoría cidadá”).

  En fin, que retomando e ampliando o que xa fixera en 2012 para as eleccións autonómicas de Galicia, aquí deixo un cadriño coas valoracións dos programas que xa mirei nos temas que eu máis priorizo (quería engadir tamén polo menos Ciudadanos e PP, xa veremos se teño tempo, senón tampouco creo que me perda moito, non?).

  Chámame a atención como, a pesares de ser en moitas ocasións ambiguos, vese a tendencia dos tres partidos que tiven tempo de analizar: o PSOE cunha volta á socialdemocracia “light” á que veuse tendendo en Europa coa crise (pode ser que menos “light” que hai un par de anos, pero “ligh” ao fin e ao cabo), EN MAREA máis á esquerda pero cun puntiño anarko que me mola (que llelo da a alianza con PODEMOS de partidos esquerdistas tradicionais como ANOVA e IU, se ben o xeito de conformar EN MAREA puido ser moitísimo mellor) e NÓS máis de esquerda tradicional pero cun punto moi marcado de nacionalismo.

  Velaquí o cadriño!

  TEMA PSOE En Marea NÓS
  Educación en Dereitos Humanos e Cidadanía Global :) :) ?
  Universidade para o coñecemento e acceso universal (non lóxica mercantilista) 😐 :) 😐
  TIC (open data, software libre, acceso universal, neutralidade da rede) 😐 :) :)
  I+D+I non mercantilizada e curtopracista :) 😐 :)
  Organización estatal (duplicación de funcións, reforma do senado—non eliminación) 😐 :) ?
  Lei Mordaza (derogación da lei; transparencia radical e liberdade de expresión) :) :) :)
  Renta básica universal (máis aló da renta mínima para casos especiais) 😐 😐 😐
  Compra pública ética 😐 😐 ?
  Funcionariado (reorganizar, avaliación e control, promover adaptación..) :) ? ?
  Participación (favorecer participación popular na política, repolitización da sociedade como “cidadanía”) :) :) :)
  Xustiza (recursos, reordenación, independencia dos tres poderes) 😐 😐 ?
  Política penitenciaria (preventiva e reinsertativa, non punitiva) 😐 ? 😐
  Déficit público (medidas claras, política de endebedamento para reducila realmente, non como os últimos anos) 😐 ? ?
  Empresa (promoción do tecido empresarial local, desenvolvemento endóxeno, apoio a PYMES e autónomos, simplificación de trámites, tecido empresarial “necesario” e menos prioridade na “moda de internacionalizar”, que quizais só se pode dar en temas moi,moi concretos :( :) 😐
  Promoción de redución de xornada laboral (que fiscalmente sexa máis vantaxoso para as empresas ter dúas persoas a 20h cada unha que unha a 40) :( 😐 😐
  Inspeccións. Tanto en traballo como en fiscalidade e seguridade laboral. Moita máis inspección sobre todo a quen máis pode defraudar 😐 ? :)
  Modelo enerxético (descentralizado, soberanía enerxética, aposta por renovables, decrecemento con tramos que prioricen menor consumo) 😐 :) :)
  Bosques e proteccion ambiental (ordenación territorial, política forestal acorde ás rexións promovendo bosques multiutilidade;a clave da xestión sustentable do territorio non serán os espazos protexidos, serán os espazos “non protexidos” ) 😐 ? 😐
  Auga (enfoque de dereito humano e xestión integral do ciclo, priorizando accións/infraestruturas pequenas con peches de ciclo de cercanía, moito máis baratos e sustentables) 😐 :) :(
  Resíduos (penalizar a obsolescencia con controis a produtos, favorecer reutilización e redución, aposta por modelos de non incineración) 😐 :) 😐
  Modelos de desenvolvemento rural (desenvolvento endóxeno non baseado en gran agroindustria e si en explotacións máis pequenas que poden ser e soen ser en realidade moito máis eficientes enerxéticamente e máis sustentables ambiental e socialmente) 😐 :) :)
  Economía social (promoción de empresas onde o ánimo de lucro non sexa a fin, senon que a estabilidade económica sexa só unha das patas e a tendencia sexa máis a de xenerar utilidades endóxenas para as persoas que reciben bens e servizos da empresa e tamén para as traballadoras) 😐 :) :)
  Conciliación familiar (recoñecemento de paternidade con máis tempo, tamén moito máis para maternidade a nivel países nórdicos, coa problemática de envellemento ben paga a pena, aínda que se vai ser para que logo a descendencia teña que emigrar aínda que non queira…) 😐 😐 ?
  Educación infantil (en liña á finlandesa: modelos máis creativos e menos “de fábrica”; valores cívicos non consumistas, culturais e diversión e menos números e lectura a idades tempranas; recoñecemento, formación e valoración moito maior ao profesorado) 😐 :) 😐
  Vivienda (máis eficientes, materiais máis sustentables, outro modelo de cidade pensada “para a xente”…) 😐 :) 😐
  Cooperación para o desenvolvemento como política pública, cun sentido da xustiza global, de protección de dereitos humanos en todo o mundo e desprovista de todo utilitarismo “empresarial” 😐 :) 😐
  Inmigración (integración, políticas migratorias de apertura e de traballo na orixe, respecto escrupuloso dos dereitos humanos das persoas migrantes) 😐 😐 😐
  Inmunidade parlamentaria e aforados (eliminar) :) :) :)
  Auditoría da débeda española (moita dela son gastos “para amigotes”, mesmo con cheiro a corruptela, que debería ser ben destripada e definir criterios para decidir a non asumible pola sociedade) :( :) :)
  Fiscalidade (moi progresiva; máis impostos ambientais a combustibles e outras prácticas contaminadoras; loita contra paraísos fiscais e quen se aproveita deles) 😐 :) :)
  Modelo de transporte (menos grandes infraestruturas que promoven as metrópoles; aposta por modelos de cidades e vilas medianas e máis ocupación do territorio de cara a desenvolvemento endóxeno; aposta decidida por transporte público e empresas públicas de transportes que cheguen a todo o territorio sen abandonar zonas rurais por non se rentables—>modelo alta velocidade vs. rexionais; desincentivación dos vehículos particulares especialmente a partir de certa cilindrada; menos transporte por estrada; loita contra as emisións e promoción de tecnoloxías menos contaminantes) ? :) :)
  Dependencia (pago por persoas dependentes e apoio de servizos públicos; recoñecemento e visibilización “dos coidados”) :) :) :)
  Recoñecemento dos feitos nacionais das rexións españolas no que ten que ver con autoxestión (no caso das históricas) e protección da cultura (en todos os casos), sen perder o sentido de país, UE e global. :) :) 😐

   


 3. Blog action day. Si quieres alzar tu voz, la agenda 2030 no te ayudará mucho…

  octubre 16, 2015 by sergio

   

  El pasado 25 de septiembre la Asamblea de la ONU adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que vendrá a sustituir a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Serán 17 objetivos (ODS) con 169 metas que pretendieron ampliar la visión de los ODM integrando mucho más los temas ambientales, sociales y económicos, y ampliándolos a todas las naciones del mundo (los ODM estaban centrados en países empobrecidos). Hay quien dice que han sido “los mejores ODS que se podían tener”, lo cual desde gran parte de las organizaciones de promoción de los derechos humanos no es mucho decir…

  Hay dos de las críticas mayores que ha recibido esta nueva Agenda 2030 que, en mi opinión, tienen bastante que ver con el tema de Blog Action Day de de este año: ALZA TU VOZ.

  Por un lado, se pone en duda la forma de promover la participación de la sociedad civil en la elaboración, ya que la manera de promover la participación (online y presencial) dejó bastante que desear, siendo aun peor la manera de integrarla en el proceso de elaboración de la agenda, que venía ya muy dado desde “paneles de personas expertas” procedentes en su mayoría de ámbitos de la gran empresa. Otro aspecto llamativo en esta línea ha sido la dificultad de encontrar traducidas a lenguas distintas al inglés las diferentes propuestas de objetivos y metas que iban saliendo a lo largo de la elaboración de la Agenda 2030 (lo cual incluso ahora mismo, con la agenda aprobada, es significativo).

  Por otro, la ausencia total de la promoción y protección de los Derechos Humanos entre los objetivos y metas propuestos, siendo especialmente llamativa la manera en que se pasa de puntillas con todo lo que tiene que ver con la promoción de la libertad de expresión (outline y online) y particularmente un “internet para (todas) las personas” evitando la brecha digital, como herramienta precisamente para la libertad de expresión y la participación ciudadana.

  Las únicas referencias a estos temas en la batería de objetivos y metas que he encontrado han sido:

  Objetivo 9: construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

  Meta 9.c: aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse para ofrecer acceso universal y asequible a la Internet en los países menos adelantados para el año 2020

  Objetivo 16: promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

  Meta 16.10: garantizar el acceso público a la información y protección de las libertades fundamentales, de conformidad con la legislación nacional y los acuerdos internacionales

  La calculada ambigüedad, pensada para que ningún país se sienta atacado o fuera de la agenda, hace que no se hayan establecido metas medibles, ni fuentes de verificación de cumplimiento, ni mucho menos compromisos presupuestarios ni financieros. Expresiones como “aumentar significativamente” o “esforzarse” son un ejemplo de esa ambigüedad, y el ampararse en las leyes nacionales y acuerdos internacionales es un ejemplo del poco deseo de mojarse por el derecho a ALZAR LA VOZ. Por supuesto, ni una sola mención sobre la gobernanza de las TIC (tecnologías de la información y la comunicación), específicamente internet, amenazadas ya hace tiempo por los intereses de grandes corporaciones privadas.

  Ya no se contaba con que la Agenda 2030, tanto en la forma como se negoció como en el fondo de lo que finalmente se aprobó, sirviera realmente para un cambio del modelo de desarrollo hacia uno más inclusivo y que ponga a las personas primero pero, en el caso del aseguramiento del derecho a la información y a la libertad de expresión, y a diferencia de otros ámbitos (como puede ser la protección del medio ambiente, donde se hace más hincapié y puede marcar algunos cambios), no creo que vaya a ser una agenda que haya que tener en cuenta.

  micro chips tierra


 4. Juego de cartas: Mujeres de ciencia

  septiembre 14, 2015 by sergio

  Me ha llegado en las listas de distribución de ESF Galicia (donde somos bastante frikis) la referencia a un juego de cartas educativo para dar a conocer a mujeres científicas que tuvieron papel relevante en distintas disciplinas: “Mujeres de ciencia“. Me parece una iniciativa muy interesante tanto por el medio (trabajar la educación informal y lúdica) como por el tema. Su elaboración fue posible gracias a una campaña de crowfunding.

  Sin haber jugado, simplemente por los comentarios acerca del modo de juego, en este caso me hubiera parecido especialmente interesante el que el juego fuera colaborativo y no competitivo (¿”robar” colaboradores? ¿destruir laboratorios?), de cara a cambiar también ciertos valores que siempre se asociaron con la masculinidad dominante (y que ha hecho que, en la una gran mayoría de los casos, solamente las mujeres que se adaptaron a estos valores hayan llegado a ser reconocidas). ¿Qué os parece?


 5. Honduras indignada (y España también)

  junio 21, 2015 by sergio

  Esta temporada en Honduras se ha venido dando un fenómeno poco común en el país y muy esperanzador. La gente está indignada y, lo más importante, lo está demostrando. Indignada sobre todo con la corrupción y la impunidad de quienes cometen delitos. Y la malversación de fondos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) ha sido la gota que (inesperadamente para algunos y afortunadamente para casi todos) ha colmado el vaso.

  La iniciativa de un muchacho de emplear antorchas para la protesta se extendió por todo el país en un período de tiempo sorprendentemente breve. Los paralelismos con el movimiento 15M español son evidentes. En todos los rincones, por las calles, en las reuniones, en el trabajo, se habla de los problemas del país y soluciones, por parte de una población que comenzó a despertar quizás en el 2009 con el Golpe de Estado, pero cuyo discurso se enfoca ahora a cuestiones clave para la mejora de la vida en el país. Desde el 15M, también en España da una impresión de mayor interés y conciencia de la sociedad por temas políticos. Otro elemento que ha venido sirviendo de caldo de cultivo ha sido el desapego galopante de las sociedades de ambos países por las instituciones (AAPP, sindicatos, …).

  En las encuestas oficiales hondureñas llama sin embargo la atención la buena valoración al ejército y la policía, valoración que a pie de calle no se observa, más bien al contrario… El caso de la policía es especialmente preocupante pero, con la militarización del país en nombre de la seguiridad, es muy común ver parejas bien avenidas de policía-militar compartiendo turno de vigilancia e incluso moto.

  Dos elementos más que, de momento, están cuidándose mucho en las manifiestaciones de las antorchas en Honduras, son tanto el pacifismo de las mismas, como el impedir a personas políticas encabezarlas, evitando la presencia de colores políticos, logos o banderas de cualquier tipo de institución. Se trata de un movimiento de y para “la ciudadanía”, lo cual también se cuidó mucho y bien en el 15M. La actual “casta” hondureña se ha encontrado con manifestaciones semanales en casi todas las ciudades medianas y grandes del país, impulsadas sobre todo por jóvenes (muchos de ellos estudiantes) aunque, como en España, con una participación amplísima en rango de edad y condición social. Se trata de ciudadanía unida bajo la bandera hondureña (en Centroamérica los símbolos patrios tienen una enorme importancia, elemento distinto a España) que, como mensajes o lemas base de la lucha contra la corrupción e impunidad, tienen dos objetivos iniciales:

  • Que se vaya toda la clase politica bipartidista, personalizando en el actual presidente Juan Orlando Hernández (anterior presidente del congreso).
  • Que se constituya una comisión internacional que investigue hechos de corrupción e impunidad, similar a la de Guatemala (si bien entre cierta frustración por tener que contar con entidades de fuera del país, pero dado que la creada a nivel nacional es un paripé…)

   

  Manifestación en San Lorenzo el 14 de junio con uno de los lemas más repetidos “FUERA JOH!)

   

  El desprecio y sonrisas condescendientes de “la casta” hondureña se han convertido en cierta preocupación. En muchos casos se ha reaccionado como otras veces: ya pasará y todo seguirá igual. En cambio, en otros casos, ya ha habido quién desde el gobierno ha querido aprovechar esta ola, hablando de lucha contra la corrupción “caiga quién caiga” (incluyendo presuntos corruptos), lo cual ha indignado aun más a la gente con su cinismo. Los primeros movimientos de represión se empiezan a adivinar, tachando a quien se manifiesta de extremistas, violentos, etc. Ojalá sea demasiado tarde para apagar el fuego de las antorchas, igual que en España lo fue para parar Las Mareas. Hasta la poderosa inglesia católica hondureña ha hecho patente su apoyo al movimiento (parece que desde Roma se han tomado en serio lo del cambio de estrategia hacia una “politización” y mayor cercanía al pueblo, y así lo están mostrando con la promoción de sacerdotes activistas a puestos de mayor importancia, o al menos no apartándolos de sus parroquias a pesar de sus mensajes movilizadores). Mientras tanto, será necesario seguir exigiendo justicia, transparencia y buen gobierno, de forma pacífica, para asegurar más y más apoyos al movimiento. El mantenerse como movimiento “de personas” será también clave. Continuar con las actividades en el tiempo, incluso creando nuevas para mantener el interés y el movimiento, recuperando la calle, debería servir para no quedar en el olvido y ganar la atención de los medios de comunicación. Los medios de comunicación también han sido muy criticados (otro paralelismo con España), si bien hay algunos alternativos y muchas personas profesionales que han arriesgado sus vidas o las han perdido, por denunciar casos de corrupción e impunidad (Honduras es de los países donde ser periodista es más arriesgado, de ahí el seguidismo de muchas de estas personas profesionales, pero sorprendentemente muchas otras no dudan en transmitir lo que realmente está pasando, incluyendo el tema de las manifestaciones, que incluso empiezan a encontrar su hueco en los grandes medios).

  Alargar este proceso también debería servir para, en paralelo, forzar un diálogo social nacional de bases de organizaciones con el gobierno (las cúpulas están en casi todos los casos demasiado acomodadas, desgastadas y desprestigiadas, tanto en AAPP como en sindicatos e incluso muchas organizaciones de la sociedad civil; otro paralelismo con España). Este diálogo ya no sería el primero, pero en este caso tendría que ser la sociedad civil quien marque la agenda y las reglas, ya que en otro caso servirá para lo de siempre, que el presidente de turno se haga la foto y todo sean buenas palabras para frenar las acciones de cambio (otra maniobra clásica ha sido crear “comisiones políticas” para investigar casos de corrupción que solo servían para llevarlos a punto muerto y que se enfriaran).

  Ir consensuando y madurando propuestas concretas a implantar será también importantísimo para materializar los cambios. En el caso español, esto ocurrió apoyándose en ideas ya existentes (pero que mayoritariamente se consideraban utópicas o de partidos irrelevantes), que cristalizaron y tomaron cuerpo en las discusiones de plazas, foros ciudadanos, comisiones, etc., para luego ser adoptadas y retroalimentadas por nuevos partidos o por otros con más trayectoria pero que apostaron por la regeneración y un nuevo modelo de desarrollo social. Algunos partidos en Honduras están tratando de empezar a hacer esto (el Partido Anticorrupción o el Partido Libre, este último con más lastre de “vieja política”, aunque conservando el aura de oposición al Golpe de Estado), pero aun no acaban de ser conscientes de la importancia de no injerencia en los procesos populares (que a medio plazo en realidad les favorecerán, siempre que estos partidos mantengan la coherencia y orientación hacia la justicia social). Los que decían que haembajada_DSC_0916bía una mayoría silenciosa contra las propuestas del 15M que no estaba en la calle y que, si esa pandilla de jovenzuelos punkies perroflautas querían cambiár las cosas que entraran en política, menos de tres años después han visto como Las Mareas les están comiendo los cimientos (ya no los nuevos partidos o los más “alternativos” que ya había, en España lo que ha funcionado mejor han sido las candidaturas de unidad popular, quien quiera entender que entienda). Quizás en Honduras ese fuego purificador de antorchas caseras llegue en poco tiempo a hacer lo mismo. Desde muchas de las ONG de Desarrollo que trabajamos allá, valoramos este proceso de emancipación de la ciudadanía hondureña como mucho más importante que las migajas que la cooperación española está tirando a Honduras. Yo espero que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Embajada de España en Honduras (que a juzgar por los logos que se ven en muchas zonas se ponen al mismo nivel que el propio ministerio, hay que vender Marca España) al menos no molesten en estos procesos (por de pronto, ya quieren construir un aeropuerto con fondos de condonación de la deuda española, en vez de enfocarlos en lo priorizado en la población más prioritaria o en las líneas de trabajo que en el Marco de Acción País se preveían, después de haber vendido lo participativa que había sido su elaboración).

   

  Viva Honduras, del cantautor hondureño Polache, auténtico himno de la Honduras Indignada


 6. Bo vivir

  enero 5, 2015 by sergio

  – Logo, xa non podemos beber máis do río?
  – Non.
  – Por que?
  – A auga está mala, vos fai enfermar.
  – Pero sempre a bebimos.
  – Agora está sucia, pero cunhas tubaxes traeremos auga limpa doutro sitio. Todas teredes que
  axudar.
  – De onde a traeremos?
  – Haberá que mirar, pero seguro que atoparemos algunha fonte, ou debaixo do solo…
  – E esa non estará sucia?
  – Faremos análises e, se é necesario, lle teredes que botar cloro.
  – Cloro? Que é iso?
  – É para limpar o auga.
  – E a do río non se pode limpar?
  – É moito máis caro, trae moita suciedade da mina.
  – A mina? Alí non é onde lle quitan a alma á terra e así poder cambiala por moitas cousas?
  – Sí, sacan ouro e o venden. Os donos deben ter moitos cartos…
  – Por que non a limpan eles, entón?
  – Porque a lei non os obriga.
  – Que lei?


 7. Declaración

  diciembre 31, 2014 by sergio

  – Quérote… Gústasme falando, chateando, wasapeando. Ademais parécesme guapísimo e
  super elegante, sobre todo de blanco. Por riba, divírtesme, fasme rir, encántame xogar
  contigo e contarche confidencias. Xa ves, confío tanto en tí que che deixo o meu diario para
  gardar… Estás ahí nas alegrías e nas penas, na saúde e na enfermidade. Casa comigo!

  – Señor Iphone, queres por lexítima esposa a…


 8. Diálogos de barricada

  diciembre 24, 2014 by sergio

  – Apelido? Molotov. Como o do cóctel? Non, ese é o Señor Daiquiri.
  – Fuaaaa, que malo, é mellor o de que entra un graciosete nun bar e dí “deme un par de
  molotovs”, e lle solta o camareiro “eses cocteis chos poden dar na outra esquina da rúa”.
  – Buajajajajaja
  – Atenta, que xa cargan outra vez, pásame un par deles!


 9. Derechos Humanos sin fronteras

  diciembre 10, 2014 by sergio

  Hoy se celebra la aprobación de la Declaración de los Derechos Humanos hace 66 años. Lo hemos celebrado con un articulillo que publica amablemente Praza Pública.


 10. Blog Action Day 2014: tecnología contra la inequidad

  octubre 16, 2014 by sergio

  Este año el Blog Action Day está dedicado a la inequidad, una de las barrearas más importantes para el desarrollo de personas y pueblos (por no hablar de su componente de injusticia e inmoralidad).

   

  El crecimiento económico, receta principal para muchos para lograr ese desarrollo, queda muy atenuado o incluso sólo sirve para crear mayor brecha entre personas cuando tiene lugar en sociedades muy desiguales. Este crecimiento muchos pensamos que también es contraproducente per se en este mundo con tanta desigualdad entre países o zonas geográficas, por no hablar de los propios límites y capacidad de acogida del planeta.

   

  Como no podía ser de otra manera, uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (que vendrán a sustituir a los Objetivos de Desarrollo del Milenio a partir de 2015) se centra en este problema. Se trata del Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre países, con una serie de metas que dejamos aquí traducidas:

   

  • 10.1 En 2030 progresivamente conseguir y sostener el crecimiento de ingresos de 40% de la población con menos ingresos en un índice más alto que la media nacional
  • 10.2 En 2030 facilitar y promover la inclusión social, económica y política de todo sin discriminación de edad, sexo, incapacidad, carrera, etnia, origen, religión o económico u otro estado
  • 10.3 Asegurar igualdad de oportunidades y reducir desigualdades, incluso a través de la eliminación de leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislació, políticas y acciones apropiada en este ámbito
  • 10.4 Adoptar las políticas, especialmente fiscales y salariales, así como políticas de protección social y progresivamente conseguir mayor igualdad
  • 10.5 Mejorar la regulación y el control de mercados e instituciones financieras globales y fortalecer la implementación de esos controles
  • 10.6 Realzar la voz y representación de países en desarrollo en la toma de decisiones en instituciones económicas y financieras internacionales globales para lograr unas instituciones más eficaces, creíbles, transparentes y legitimadas
  • 10.7 Facilitar una migración y movilidad de las personas ordenada, segura, regular y responsable, incluyendo la implementación de políticas migratorias planificadas y bien dirigidas
  • 10.a) Implementar el principio de tratamiento especial y diferencial para países en desarrollo, en particular países menos adelantados, de acuerdo con los acuerdos de la OMC
  • 10.b) Enfocar la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y flujos financieros, incluyendo inversión directa extranjera, a estados donde la necesidad es mayor, en particular Países Menos Adelantados, países africanos, Pequeños Países Insulares y Países Interiores, de acuerdo con sus planes y programas nacionales
  • 10.c) Para 2030, reducir a menos de 3% los costes de transacción de las remesas y eliminar intermediarios de remesas con los costes más altos del 5%
  •  

   Con el afán de reflexionar sobre como la tecnología puede contribuir a un mundo justo y solidario, aprovecho este día para continuar la línea de otras reflexiones sobre los nuevos ODS y como la tecnología puede contribuir a lograrlos que irán apareciendo en el blog de Enxeñería Sen Fronteiras Galicia, y esbozar algunas áreas claves en que la tecnología puede contribuir a lograr el objetivo de disminuir la inequidad (sin ánimo de ser exhaustivo). Aunque las ODS están interrelacionados y no tiene sentido trabajarlos aisladamente, en este caso es especialmente importante tener esta interacción entre ODS presente. El no contar con las mismas oportunidades de desarrollo personal según el país o clase social dónde se nazca tiene varios elementos en los que la tecnología puede contribuir a paliar. Voy a recalcar cuatro, pero espero que podáis aportar muchos más.

    

   Una clave es el acceso a servicios básicos para la vida (por simplificar, la base de la pirámide de Maslow). Tanto agua, como alimentación, energía o vivienda entran en esta categoría, y una tecnología enfocada a todas las personas, inclusiva y solidaria debería ser clave en lograr el acceso a servicios básicos (no pensando solo en “tecnologías para el que puede pagar mucho o, como se suele decir, apostar por el “diseño para/con el otro 90%).

    

   Otro elemento importantísimo de creación de inequidad es el acceso a información y conceptos como la brecha digital, tanto por acceso a recursos educativos, como en temas de movilización y gobernabilidad (primavera árabe) o incluso mercados (acceso a precios actualizados para que los pequeños productores negocien con más igualdad, por ejemplo). Defender la neutralidad de la red (sin priorizar acceso de grandes empresas o sus usuarios, algo que estuvo de moda en pasados meses en USA), y todo lo que tiene que ver con medios de comunicación independientes (o al menos transparentes y no manipuladores), como las radios comunitarias, plataformas de creación alternativas a las grandes agencias de noticias, (con el apoyo tecnológico de nuevas herramientas de sortware, profesionales, software libre, y con canales de distribución hace pocos años inimaginables como internet), hacen de las TIC un gran apoyo para esta (aunque si la gobernanza y participación pública no se define, podría haber una gran amenaza, el gran hermano que pretende el control de datos en nombre de una supuesta mejora en la seguridad acecha…). Posiblemente el hecho de que no haya un ODS específico de TIC venga dado por su condición de transversalidad tan grande.

    

   Un tercer elemento donde la tecnología puede contribuir a reducir la inequidad es el consumo responsable, en este caso de productos tecnológicos, que se promueve cada vez más. Hay que luchar porque el consumo de unos pocos no implique explotación para otros muchos en cualquier punto de la cadena de peoducción, desde los problemas con el coltán en su extracción, con guerras y explotación infantil incluidos, hasta en el procesado de deshechos (obsolescencia programada, basureros tecnológicos). El concepto de electrónica ética deberá reforzarse y promoverse.

    

   Todos estos elementos, en el contexto de la globalización, deberían contribuir a una manera de hacer transferencia tecnológica con enfoque de capacidades, dando importancia a las tecnologías apropiadas.
   tec_personas